شعار سال ۱۴۰۱ رهبری

یک نت ـ شعار سال ۱۴۰۱ رهبری/سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین / شعار سال ۱۴۰۱ رهبری/سال تولید دانش‌بنیان اشتغال‌آفرین
شعار سال ۱۴۰۱ رهبری
شعار سال ۱۴۰۱ رهبری

یک نت ـ شعار سال ۱۴۰۱ رهبری/سال سال تولید دانش‌بنیان اشتغال‌آفرین

سال ۱۴۰۱ «سال تولید دانش‌بنیان اشتغال‌آفرین» نامگذاری می‌شود

کلمات کلیدی: 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.