بنر میلاد حضرت زهرا

شب و کابوس از چشم من کم سو نمی افتد محمود کریمی

محمود کریمی,شب و کابوس از چشم من کم سو نمی افتد,متن شعر شب و کابوس از چشم من کم سو نمی افتد,شب و کابوس از چشم من کم سو نمی افتد کریمی,روضه حضرت زهرا
شب و کابوس از چشم من کم سو نمی افتد

 مداحی جدید حاج محمود کریمی هیات رایة العباس(ع) فاطمیه اول 24 آذر 1400

 متن مداحی شب و كابوس، از چَشمِ منِ كم سو نمی افتد محمود کریمی

 شب و كابوس، از چَشمِ منِ كم سو نمی افتد
 تـبِ من كم شده، امّـا تبِ بانـو نمی افتد
 غرورم را شكسته خنده ی نا مَحرمی یا ربّ
 چه دردی دارد آن كوچه، كه با دارو نمی افتد
 جماعت داشت می آمد، دلم لرزید می گفتم
 كه بیخود راهِ نامردی به ما اینسو نمی افتد
كشیدم قَدّ به رویِ پایم و آن لحظه فهمیدم
كه حتی ردِّ بادِ سیلی اش، بر گونه می افتد
نشد حائل كند دستش، گرفته بود چادر را
كه وقتی دست حائل شد، كسی با رو نمی افتد
به رویِ شانه ام دستی و دستی داشت بر دیوار
به خود گفتم خیالت تخت باشد، او نمی افتد
سیاهی رفت چشمانش، سیاهی رفت چشمانم
و گر نه اینقدر در كوچه، با زانو نمی افتد
میانِ خاك می گردیم و می گویم چه ضربی داشت!
خدایا گوشواره اینقدر آنسو نمی افتد!
دو ماهی هست كابوس است خوابِ هر شبم، گیرم
تبِ من خوب شد، امّا تبِ بانو نمی افتد

شاعر : حسن لطفی

 بیشتر بشنوید:

 جدیدترین مداحی های فاطمیه

 جدیدترین مداحی های روز همه مداحان

 جدیدترین مداحی های محمود کریمی

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.