مشکوک به کرونا هستم باید روزه بگیرم؟

یک نت ـ من مشکوک به کرونا هستم هنوز جواب تست من نیومده الان باید روزه بگیرم؟
مشکوک به کرونا هستم باید روزه بگیرم؟

ماه رمضان

یک نت ـ من مشکوک به کرونا هستم هنوز جواب تست من نیومده الان باید روزه بگیرم؟

پاسخ:

اگر به تشخیص خودتان و یا پزشک متخصص روزه برای شما ضرر داشته باشد نباید بگیرید در غیر این صورت روزه ها را باید بگیرید.

منبع: مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.