لق بودن دندان روزه را باطل می کند

یک نت ـ دندان خرابی دارم که لق میزند و به هنگام فشردن دندانها بهم ، بوی نامطبوعی همراه با اب دهان از ان خارج میشود ، آیا خوردن این ، روزه را باطل میکند؟
لق بودن دندان روزه را باطل می کند

ماه رمضان

یک نت ـ دندان خرابی دارم که لق میزند و به هنگام فشردن دندانها بهم ، بوی نامطبوعی همراه با اب دهان از ان خارج میشود ، ایا خوردن این ، روزه را باطل میکند؟

پاسخ:

اگر فقط آب دهان باشد و خون همراه آن نباشد برای روزه اشکال ندارد.

منبع: مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.