شیاف مسکن برای سردرد روزه را باطل می‌کند

یک نت ـ آیا شیاف مسکن برای سردرد روزه را باطل می‌کند. رهبری
شیاف مسکن برای سردرد روزه را باطل می‌کند

ماه رمضان

یک نت ـ آیا شیاف مسکن برای سردرد روزه را باطل می‌کند. رهبری

پاسخ:

استعمال شیاف هایی که جامد هستند برای معالجه اشکال ندارد.

منبع: مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.