بازداشت اوباشی كه مردم را آتش مي‌زدند

یک نت ـ با انتشار تصویر شخصی جوان در فضای مجازی که جهت خوشگذرانی اقدام به آتش زدن برخی افراد در پارک‌ها و فضاهای سبز شهر تهران کرده بود، به دستور رئیس پلیس تهران بزرگ تیم ویژه ای در پلیس‌های تخصصی تهران بزرگ جهت شناسایی و دستگیری این شخص تشکیل شد
آتش

یک نت ـ بازداشت اوباشی كه مردم را آتش مي‌زدند

فرماندهی انتظامی تهران: با انتشار تصویر شخصی جوان در فضای مجازی که جهت خوشگذرانی اقدام به آتش زدن برخی افراد در پارک‌ها و فضاهای سبز شهر تهران کرده بود، به دستور رئیس پلیس تهران بزرگ تیم ویژه ای در پلیس‌های تخصصی تهران بزرگ جهت شناسایی و دستگیری این شخص تشکیل شد

همزمان با آغاز تحقیقات جهت شناسایی این شخص، تعداد زیادی از شهروندان از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، اطلاعاتی را در خصوص هویت و محل‌های تردد این شخص در اختیار پلیس قرار دادند.

با بهره گیری از این اطلاعات و دیگر اقدامات پلیسی، نهایتا یکی از مجرمین سابقه دار در زمینه شرارت و... در جنوب تهران به نام "مهدی.ع" معروف به مهدی پیتی شناسایی و بامداد روز جاری (پنجشنبه مورخه ۱۵ آذرماه ۱۳۹۷) دستگیر و جهت ادامه تحقیقات در اختیار اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

امتیاز: 
هنوز رایی ثبت نشده