ازدواج دختر مسلمان با پسر مسيحی

فرق یك مسیجی با مسلمان این است كه نگرش و ایدئولوژی فرد مسیحی بر اساس دین خودش است و جهان بینی و ایدئولو‍ژی یك مسلمان بر اساس آموزه های اسلام.
ازدواج

یک نت - ازدواج دختر مسلمان با پسر مسيحی

فرق یك مسیجی با مسلمان این است كه نگرش و ایدئولوژی فرد مسیحی بر اساس دین خودش است و جهان بینی و ایدئولو‍ژی یك مسلمان بر اساس آموزه های اسلام.

مسائل عاطفی قبل از ازدواج از مسائلی است كه در دین اسلام از آن نهی شده است. به خاطر این كه تا طرفین متوجه این مساله شوند كه در شان هم و مناسب هم نیستند این مساله عاطفی در انتخاب آن ها و تطبیق ملاك ها تاثیر منفی خواهد گذاشت. این دختر خانم باید از اول مواظب این مساله می بود كه به كسی كه نمی شناسد دل نبندد.

بهترین گزینه برای ایشان این است كه در كمال ادب و متانت از ایشان فاصله گرفته و عدم امكان ازدواجشان را با او در میان بگذارد. چرا كه هیچ تضمینی وجود ندارد كه ایشان بتواند این آقا را به سمت اسلام بكشاند؟ از كجا معلوم این آقا این خانم را به سمت آیین خود نكشاند؟از طرفی وقتی علاقه دو نفر آنچنان به هم زیاد باشد كه بخواهند یك عمر با هم زندگی كنند و مستحكم ترین رابطه را با هم برقرار كنند چطور در اساسی ترین مسأله زندگی كه جهان بینی است اختلاف نظر دارند. اعتقاد انسان مبنای رفتار و عمل انسان می باشد چطور دو نفر با دو مرام و اعتقاد صددرصد ضد هم می توانند با هم تفاهم داشته باشند نتیجه چنین ازدواجی عدم تفاهم روحی در منزل، در تربیت فرزند و در رفتار اجتماعی است و یا خطر انحراف عقیدتی و استحاله فكری خواهد بود.

یك حكم كلی وجود دارد و آن هم این است كه رابطه دختر و پسر قبل از ازدواج از نظر اسلام جواز شرعی ندارد. چه طرف مقابل مسلمان باشد و چه غیر مسلمان. در مرحله بعدی هم این مساله از راه های منطقی تری هم می تواند حل شود و برای روشنگری یا رساندن پیام دین به یك نفر نیازی به وابستگی عاطفی به او نیست چرا كه تجربه ثابت كرده وابستگی عاطفی دو نفر نسبت به هم راه معقول و نتیجه بخشی برای معرفی دین نیست.

فرق یك مسیجی با مسلمان این است كه نگرش و ایدئولوژی فرد مسیحی بر اساس دین خودش است و جهان بینی و ایدئولو‍ژی یك مسلمان بر اساس آموزه های اسلام. در كل در نگرش به رفتار، معاشرت ها، مهمانی ها، رابطه با والدین، محرم و نامحرم، مسائل سیاسی و اقتصادی، فرهنگی و ... و همه این ها می تواند مشكلات اساسی در زندگی دو نفر ایجاد كند.

حتی با مسلمان شدن یك فرد مسیحی باز هم مسائل زیادی وجود دارد كه امكان تفاهم این دو نفر را در زندگی زناشویی كمی می كند چرا كه مسلمان شدن با تقید به وظایف دینی فرق می كند و جه بسا فردی ممكن است مسلمان شده باشد اما نتواند خود را با آموزه های دینی وفق بدهد. در این زمینه به این مساله توجه داشته باشید كه حتی ازدواج دو مسلمان در صورتی كه یكی از این ها معتقد و متدین است و دیگری فاصله زیادی با او دارد توصیه نمی شود.

در كل چنین آشنایی و ازدواجی علاوه بر اينكه شرعا جايز نيست، نه برای خانم مفید است و نه برای این آقا.

 

منبع : شهر سوال

موضوع: 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.