رقصیدن در مراسم تولد ميان فاميل ها

یک نت ـ رقصیدن در مراسم تولد ميان فاميل ها
رقصیدن در مراسم تولد ميان فاميل ها

آیا رقصیدن در مراسم تولد ميان فاميل ها كه نامحرم آنجا هست مشکل دارد؟

منبع :شهر سوالرقص منشأ فساد است و اشكال دارد، خواه رقص زن براى زن، یا مرد براى مرد، و یا زنان براى مردان باشد؛ ولى رقص زن براى همسرش اشكال ندارد.[1]

[1]. آیت الله مکارم احکام بانوان سوال 744.

 

 

موضوع: 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.