سوالات درسهایی از قرآن 29 دی 1401

سوالات مسابقه درس هایی از قرآن مورخ 29 دی 1401 / در سوره مدثر دوزخیان دلیل جهنمی شدن خود را در چه می دانند؟ خداوند در سوره تکویر به خاطر کشته شدن چه کسی میفرماید به کدامین گناه کشته شد؟ خداوند در آیه 81 سوره توبه به کدام یک از بهانه های ترک جهاد اشاره می کند؟ .آیه 5 سوره منافقون به کدام یک از ویژگیهای منافقان اشاره دارد؟ کدام یک از بستگان و نزدیک حضرت نوح منحرف شدند؟
سوالات درسهایی از قرآن 29 دی 1401

جواب سوالات درسهایی از قرآن 29 دی 1401

یک نت ـ جواب سوالات درسهایی از قرآن 29 دی 1401

جواب سوالات درسهایی از قرآن 29 دی 1401

جواب سوالات درسهایی از قرآن 29 دی 1401

سوالات درسهایی از قرآن 6 بهمن 1401

1. در سوره مدثر دوزخیان دلیل جهنمی شدن خود را در چه می دانند؟

1.ترک نماز
2.ترک انفاق
3.ترک نماز و انفاق (پاسخ)

2.خداوند در سوره تکویر به خاطر کشته شدن چه کسی میفرماید به کدامین گناه کشته شد؟

1.دختر بچه مسلمان
2.دختر بچه مشرکان (پاسخ)
3.هر دو مورد

3.خداوند در آیه 81 سوره توبه به کدام یک از بهانه های ترک جهاد اشاره می کند؟

1.گرم بودن هوا (پاسخ)
2.لزوم سرپرستی خانواده
3. خطر گرفتار شدن به گناه

4.آیه 5 سوره منافقون به کدام یک از ویژگیهای منافقان اشاره دارد؟

1.دوری با مردم
2.همکاری با دشمنان
3.رویگرانی از سخن حق (پاسخ)

5.کدام یک از بستگان و نزدیک حضرت نوح منحرف شدند؟

1.همسر نوح
2.پسر نوح
3.هر دو مورد (پاسخ)

سوالات درسهایی از قرآن ۲۲ دی ۱۴۰۱

امتیاز: 
میانگین: 4 (34 votes)

دیدگاه‌ها

کسی جوابشو داره؟
للخلبهنن
سوال ۱ : جواب گزینه ۳ سوال ۲ : جواب گزینه ۳ سوال ۳ : جواب گزینه ۱ سوال ۴ : جواب گزینه ۳ سوال ۵ : جواب گزینه ۲
عالی فقط همیشه در اینجا قرار داده شود
سوال 2 میشه گزینه 3 سوال 5 میشه گزینه 2
خوب بود من چند وقت بود که منتظر بودم برای جواب
سلام مگر زن نوح هم منحرف نبود پس چرا گزینه دو میشه جواب
جواب سوال ۵ باید گزینه ۳ باشه چون زن حضرت نوح هم منحرف و بد بود چرا پس گزینه ۲ شد؟
امروز جواب سوالات به دستم رسید جواب سوال ۲ و ۵ اشتباه علامت زده شده پاسخ درست ۳۲۱۳۳