بازيگر سينماي ايران با روسري بنفش در روز راي گيري + عكس

یک نت ـ يكي از بازيگران سينماي ايران كه همواره گرايش اصلاح‌طلبانه خود را در ايام انتخابات نشان مي‌دهد هانيه توسلي است. بازيگر جوان و محبوب سينماي ايران كه در سال 88 نيز يكي از فعال‌ترين هنرمندان حامي كانديداهاي اصلاح‌طلبان بود، روز جمعه گذشته هم با روسري بنفش به حوزه راي‌گيري آمده بود تا راي خود را به صندوق بياندازد.
توسلي

يكي از بازيگران سينماي ايران كه همواره گرايش اصلاح‌طلبانه خود را در ايام انتخابات نشان مي‌دهد هانيه توسلي است. بازيگر جوان و محبوب سينماي ايران كه در سال 88 نيز يكي از فعال‌ترين هنرمندان حامي كانديداهاي اصلاح‌طلبان بود، روز جمعه گذشته هم با روسري بنفش به حوزه راي‌گيري آمده بود تا راي خود را به صندوق بياندازد.

 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.