مداحی جديد مهدی رسولی

ناگهان داخل اولوب مسجد فرزند نبی مهدی رسولی شب شهادت امام سجاد (ع)

مهدی رسولی
ناگهان داخل اولوب مسجد فرزند نبی _ واحد مهدی رسولی شب شهادت امام سجاد (ع)

در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد مهدی رسولی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

مهدی رسولی
در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد _ شور مهدی رسولی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

در دل دریای دشمن مهدی رسولی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

مهدی رسولی
در دل دریای دشمن _ واحد مهدی رسولی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

جانا ببین که زینب گم کرده دست و پا را مهدی رسولی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

مهدی رسولی
جانا ببین که زینب گم کرده دست و پا را _ زمینه مهدی رسولی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

روضه حضرت امام حسین (ع) مهدی رسولی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

مهدی رسولی
روضه حضرت امام حسین (ع) _ روضه مهدی رسولی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

یل زینب عازم میدانه مهدی رسولی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

مهدی رسولی
یل زینب عازم میدانه _ تک مهدی رسولی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

ای علم رو شونه ام تو هستی مهدی رسولی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

مهدی رسولی
ای علم رو شونه ام تو هستی _ واحد مهدی رسولی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

روضه ها رو خوندم اما مهدی رسولی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

مهدی رسولی
روضه ها رو خوندم اما _ شور مهدی رسولی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

وای سپهدارم ای وای کس و کارم مهدی رسولی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

مهدی رسولی
وای سپهدارم ای وای کس و کارم _ زمینه مهدی رسولی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/6

روضه ها رو خوندم اما مهدی رسولی شب هشتم محرم 96/07/6

مهدی رسولی
روضه ها رو خوندم اما _ شور  مهدی رسولی شب هشتم محرم 96/07/6

سرباز پادگان حیدروخ بیز مهدی رسولی شب هشتم محرم 96/07/6

مهدی رسولی
سرباز پادگان حیدروخ بیز _ واحد مهدی رسولی شب هشتم محرم 96/07/6

عاشقان جان شما مهدی رسولی شب هشتم محرم 96/07/6

مهدی رسولی
عاشقان جان شما _ واحد مهدی رسولی شب هشتم محرم 96/07/6

کنار پیکرت رسیدم مهدی رسولی شب هشتم محرم 96/07/6

مهدی رسولی
کنار پیکرت رسیدم _ زمینه مهدی رسولی شب هشتم محرم 96/07/6

روضه حضرت علی اکبر (ع) مهدی رسولی شب هشتم محرم 96/07/6

 مهدی رسولی
روضه حضرت علی اکبر (ع) _ روضه مهدی رسولی شب هشتم محرم 96/07/6

صفحه‌ها