سید مهدی میرداماد

با دیدن آب گریه میکردی تو سید مهدی میرداماد شب شهادت امام سجاد 96/07/23

سيد مهدی میرداماد
با دیدن آب گریه میکردی تو _ شور سيد مهدی میرداماد شب شهادت امام سجاد 96/07/23

جلوی چشام سید مهدی میرداماد شب شهادت امام سجاد 96/07/23

سيد مهدی میرداماد
جلوی چشام _ زمینه سيد مهدی میرداماد شب شهادت امام سجاد 96/07/23

امون ای دل ای دل سید مهدی میرداماد شب شهادت امام سجاد 96/07/23

سيد مهدی میرداماد
امون ای دل ای دل _ زمینه سيد مهدی میرداماد شب شهادت امام سجاد 96/07/23

امشب گرفته دعام راهی عرش خدام سید مهدی میرداماد شب شهادت امام سجاد (ع)

سيد مهدی ميرداماد
امشب گرفته دعام راهی عرش خدام _ واحد سيد مهدی ميرداماد شب شهادت امام سجاد (ع)

روضه امام سجاد (ع) سید مهدی میرداماد شب شهادت امام سجاد (ع)

سید مهدی میرداماد
روضه امام سجاد (ع) _ روضه  سید مهدی میرداماد  شب شهادت امام سجاد (ع)

با لبان تشنه آن ساعت که افتادی سيد مهدی ميرداماد شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

سيد مهدی ميرداماد
با لبان تشنه آن ساعت که افتادی _ واحد سيد مهدی ميرداماد شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

شب آخری چه زود میگذره سيد مهدی ميرداماد شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

 سيد مهدی ميرداماد
شب آخری چه زود میگذره _ واحد سيد مهدی ميرداماد شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

بمیرم برات عزیز مادر زینب سيد مهدی ميرداماد شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

سيد مهدی ميرداماد
بمیرم برات عزیز مادر زینب _ زمینه سيد مهدی ميرداماد شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

وداع حضرت سیدالشهدا سيد مهدی ميرداماد شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

سيد مهدی ميرداماد
وداع حضرت سیدالشهدا _ روضه سيد مهدی ميرداماد شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

شبی که آب فرات آتش فروزان بود سيد مهدی ميرداماد شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

 سيد مهدی ميرداماد
شبی که آب فرات آتش فروزان بود _ روضه سيد مهدی ميرداماد شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

دردیه که گفتنی نیست سيد مهدی ميرداماد شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

سيد مهدی ميرداماد
دردیه که گفتنی نیست _ روضه سيد مهدی ميرداماد شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

با پرچم روضت آقا عمریه که مانوسم من سيد مهدی ميرداماد شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

سيد مهدی ميرداماد
با پرچم روضت آقا عمریه که مانوسم من _ شور سيد مهدی ميرداماد شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

شیر بی باک علی رفت به میدان سيد مهدی ميرداماد شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

سيد مهدی ميرداماد
شیر بی باک علی رفت به میدان _ واحد سيد مهدی ميرداماد شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

ای ساقی لب تشنگان سيد مهدی ميرداماد شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

سيد مهدی ميرداماد
ای ساقی لب تشنگان _ واحد سيد مهدی ميرداماد شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

صفحه‌ها