سید مجید بنی فاطمه

در آسمان شب است سيد مجيد بنی فاطمه شام غریبان محرم 96/07/9

سيد مجيد بنی فاطمه
در آسمان شب است _ مناجات سيد مجيد بنی فاطمه شام غریبان محرم 96/07/9

منو رسوایی منو تنهایی سيد مجيد بنی فاطمه شام غریبان محرم 96/07/9

سيد مجيد بنی فاطمه
منو رسوایی منو تنهایی _ شور سيد مجيد بنی فاطمه شام غریبان محرم 96/07/9

داره می سوزه چادر بچه ها سيد مجيد بنی فاطمه شام غریبان محرم 96/07/9

سيد مجيد بنی فاطمه
داره می سوزه چادر بچه ها _ شور سيد مجيد بنی فاطمه شام غریبان محرم 96/07/9

اگه دلت شکسته سيد مجيد بنی فاطمه شام غریبان محرم 96/07/9

 سيد مجيد بنی فاطمه
اگه دلت شکسته _ زمینه سيد مجيد بنی فاطمه شام غریبان محرم 96/07/9

یه روز یه باغبون بود سيد مجيد بنی فاطمه شام غریبان محرم 96/07/9

سيد مجيد بنی فاطمه
یه روز یه باغبون بود _ روضه سيد مجيد بنی فاطمه شام غریبان محرم 96/07/9

شب عاشورا شب گریه و ناله است سيد مجيد بنی فاطمه شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

سيد مجيد بنی فاطمه
شب عاشورا شب گریه و ناله است _ زمینه سيد مجيد بنی فاطمه شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

امشب شهادتنامه عشاق امضا می شود سيد مجيد بنی فاطمه شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

سيد مجيد بنی فاطمه
امشب شهادتنامه عشاق امضا می شود _ واحد سيد مجيد بنی فاطمه شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

دلم مرغ لب بام تو باشد سيد مجيد بنی فاطمه شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

سيد مجيد بنی فاطمه
دلم مرغ لب بام تو باشد _ واحد سيد مجيد بنی فاطمه شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

می باره بارون روی سر مجنون سيد مجيد بنی فاطمه شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

سيد مجيد بنی فاطمه
می باره بارون روی سر مجنون _ واحد سيد مجيد بنی فاطمه شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

اگه دلت شکسته تو غصه ها اسیره سيد مجيد بنی فاطمه شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

سيد مجيد بنی فاطمه
اگه دلت شکسته تو غصه ها اسیره _ زمینه سيد مجيد بنی فاطمه شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

دل بی تاب اومده سيد مجيد بنی فاطمه شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

سيد مجيد بنی فاطمه
دل بی تاب اومده _ زمینه سيد مجيد بنی فاطمه شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

نوبت غم میشود تکیه علم میشود سيد مجيد بنی فاطمه شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

سيد مجيد بنی فاطمه
نوبت غم میشود تکیه علم میشود _ زمینه  سيد مجيد بنی فاطمه شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

روضه امام حسین علیه السلام سيد مجيد بنی فاطمه شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

سيد مجيد بنی فاطمه
روضه امام حسین علیه السلام سيد مجيد بنی فاطمه شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

یا عباس جی بالماء لسکینه سيد مجيد بنی فاطمه شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

سيد مجيد بنی فاطمه
یا عباس جی بالماء لسکینه _ شور سيد مجيد بنی فاطمه شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

صفحه‌ها