سید مجید بنی فاطمه

به دل هوای حرم سيد مجيد بنی فاطمه شب دوم محرم 96/06/31

سيد مجيد بنی فاطمه
به دل هوای حرم _ شور سيد مجيد بنی فاطمه شب دوم محرم 96/06/31

شد وقت تجدید پیمانم سيد مجيد بنی فاطمه شب دوم محرم 96/06/31

سيد مجيد بنی فاطمه
شد وقت تجدید پیمانم _ واحد سيد مجيد بنی فاطمه شب دوم محرم 96/06/31

غوغا می آید ای کربلا آماده شود سيد مجيد بنی فاطمه شب دوم محرم 96/06/31

سيد مجيد بنی فاطمه
غوغا می آید ای کربلا آماده شود _ واحد سيد مجيد بنی فاطمه شب دوم محرم 96/06/31

بسم الله الرحمن الرحیم سيد مجيد بنی فاطمه شب دوم محرم 96/06/31

سيد مجيد بنی فاطمه
بسم الله الرحمن الرحیم _ زمینه سيد مجيد بنی فاطمه شب دوم محرم 96/06/31

دوباره راهی دریایی ایم سيد مجيد بنی فاطمه شب دوم محرم 96/06/31

سيد مجيد بنی فاطمه
دوباره راهی دریایی ایم _زمینه سيد مجيد بنی فاطمه شب دوم محرم 96/06/31

عجب حکایتی چه بوی غربتی سيد مجيد بنی فاطمه شب دوم محرم 96/06/31

سيد مجيد بنی فاطمه
عجب حکایتی چه بوی غربتی _ زمینه سيد مجيد بنی فاطمه شب دوم محرم 96/06/31

اذون عشق بگو حی علی البکاء سيد مجيد بنی فاطمه شب اول محرم 96/06/30

سيد مجيد بنی فاطمه
اذون عشق بگو حی علی البکاء _ شور سيد مجيد بنی فاطمه شب اول محرم 96/06/30

بازم محرم اومد و لباس ماتم بیارید سيد مجيد بنی فاطمه شب اول محرم 96/06/30

سيد مجيد بنی فاطمه
بازم محرم اومد و لباس ماتم بیارید _ واحد سيد مجيد بنی فاطمه شب اول محرم 96/06/30

دوباره راهی دریایی‌ایم سيد مجيد بنی فاطمه شب اول محرم 96/06/30

سيد مجيد بنی فاطمه
دوباره راهی دریایی‌ایم _ زمینه سيد مجيد بنی فاطمه شب اول محرم 96/06/30

تو وجودم تار و پودم سيد مجيد بنی فاطمه شب اول محرم 96/06/30

سيد مجيد بنی فاطمه
تو وجودم تار و پودم _ زمینه سيد مجيد بنی فاطمه شب اول محرم 96/06/30

باشه امانت پیش تو سيد مجيد بنی فاطمه شب اول محرم 96/06/30

سيد مجيد بنی فاطمه
باشه امانت پیش تو _ شور سيد مجيد بنی فاطمه شب اول محرم 96/06/30

اهل البکا هان العدا نوحوا علی سلطان کربلا سيد مجيد بنی فاطمه شب اول محرم 96/06/30

سيد مجيد بنی فاطمه
اهل البکا هان العدا نوحوا علی سلطان کربلا _ زمینه سيد مجيد بنی فاطمه شب اول محرم 96/06/30

رسیده مسلم خراب و نا امید و قد خمیده سيد مجيد بنی فاطمه شب اول محرم 96/06/30

سيد مجيد بنی فاطمه
رسیده مسلم خراب و نا امید و قد خمیده _ روضه سيد مجيد بنی فاطمه شب اول محرم 96/06/30

از عرش از میان حسینیه ی خدا سيد مجيد بنی فاطمه شب اول محرم 96/06/30

سيد مجيد بنی فاطمه
از عرش از میان حسینیه ی خدا _ روضه سيد مجيد بنی فاطمه شب اول محرم 96/06/30

صفحه‌ها

کد وبلاگ