حسین سیب سرخی

هر کسی عاشق میخواد به چشم معشوقش بیاد منم بجز سینه زدن کاری ازم بر نمیاد حسین سیب سرخی ایام فاطمیه

حسین سیب سرخی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه شنبه21بهمن 96  حسین سیب سرخی

گر نگاهی به ما کند زهرا درد ما را دوا کند زهرا حسین سیب سرخی ایام فاطمیه

حسین سیب سرخی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه شنبه21بهمن 96  حسین سیب سرخی

به دعای زهرا هستم نوکر اباعبدالله حسین سیب سرخی ایام فاطمیه

حسین سیب سرخی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه شنبه21بهمن 96  حسین سیب سرخی

تو داری میری سه ماهه که از شوهرت رو می گیری دعا می کنی که زودتر بمیری تو داری میری حسین سیب سرخی ایام فاطمیه

حاج حسین سیب سرخی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه شنبه21بهمن 96  حسین سیب سرخی

یک کوه رنج و ماتم، باشد مرا به سینه حسین سیب سرخی ایام فاطمیه

حسین سیب سرخی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه حسین سیب سرخی

زدستم می رود یارم گره اُفتاده بر کارم حسین سیب سرخی ایام فاطمیه

حسین سیب سرخی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه حسین سیب سرخی

فاطمه جان فاطمه جان حسین سیب سرخی ایام فاطمیه

حسین سیب سرخی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه حسین سیب سرخی

شکسته بال و پری زآشیانه می بردند حسین سیب سرخی ایام فاطمیه

حسین سیب سرخی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه حسین سیب سرخی

دلم را از غم مادر سرشتند حسین سیب سرخی ایام فاطمیه

حسین سیب سرخی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه حسین سیب سرخی

همه هستم همه بودم ای گل یاس کبودم حسین سیب سرخی ایام فاطمیه

حسین سیب سرخی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه حسین سیب سرخی

دل شکسته تن خسته نفسش بالا نمی آد حسین سیب سرخی ایام فاطمیه

حسین سیب سرخی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه حسین سیب سرخی

السلام علی مرمل بالدماء حسین سیب سرخی ایام فاطمیه

حسین سیب سرخی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه اول بهمن 96  حسین سیب سرخی

به عشق تو بدهکارم به عشق تو گرفتارم حسین سیب سرخی ایام فاطمیه

حسین سیب سرخی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیهاول  بهمن 96  حسین سیب سرخی

ای یار علی بیمار علی حسین سیب سرخی ایام فاطمیه

حسین سیب سرخی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیهاول  بهمن 96  حسین سیب سرخی

صفحه‌ها