چو هوا گشت پریشان و عطش از همه سو

چو هوا گشت پریشان و عطش از همه سو مهدی سلحشور

مهدی سلحشور
 مداحی جدید حاج مهدی سلحشور 1400/09/03 مراسم هفتگی - هیات فاطمیون قم متن مداحی چو هوا گشت پریشان و عطش از همه سو مهدی سلحشورچو هوا گشت پریشان و عطش از همه سوریخت به جان همه طفلان مه تابان بنی هاشمیانرفت به پیش شه خوبان که مرا فرصت میدانبده آقا که رسید است به لبهای همهاهل حرم جان همه طفلان...