وطن آیرسی وطن ایستمز رسولی

می قرب یاریله مست اولان مهدی رسولی

می قرب یاریله مست اولان
 مداحی جدید مهدی رسولی هیئت ثارالله زنجان فاطمیه دوم دی ماه 1400   متن مداحی می قرب یاریله مست اولان مهدی رسولی مِی قُربِ یاریله مست اولان وطن آیرسی ، وطن ایستمز کفنِ شهیدِ رهِ وفا ، خس و خار اولار کفن ایستمز هر او عاشقی که الستیده اولا یار الیله پیاله نوش غم و...