نماز استغاثه به امام زمان در مفاتیح الجنان

نماز استغاثه به امام زمان

نماز استغاثه به امام زمان
یک نت ـ نماز استغاثه به امام زمان عجل اللهسید علیخان در «الکلم الطیب» می گوید: این استغاثه به امام زمان علیه السلام است، هر جا باشی دو رکعت نماز با حمد و سوره به جای آور آنگاه رو به قبله زیر آسمان بایست و بگو:«سَلامُ اللَّهِ الْکَامِلُ التَّامُّ الشَّامِلُ الْعَامُّ وَ صَلَوَاتُهُ...