مداحی فقط شبیه خودت زهرا

نه مثل ساره ای و مریم سید مجید بنی فاطمه

نه مثل ساره ای و مریم
 مداحی جدید حاج سید مجید بنی فاطمه ریحانة الحسین(س) فاطمیه دوم 12 دیماه 1400  متن مداحی نه مثل ساره ای و مریم سید مجید بنی فاطمه نه مثل ساره ای و مریم ، نه مثل آسیه و حوّا فقط شبیه خودت هستی ، فقط شبیه خودت ، زهرا !. اگر شبیه کسی باشی ، شبیه نیمه شب قدری شبیه آیه ی...