مداحی تاریخ رو زیر و رو کنی پویانفر

تاریخ رو زیر و رو کنی شهید با بوریا روبرو نشد محمد حسین پویانفر

محمد حسین پویانفر
   مداحی جدید کربلایی محمدحسین پویانفر شب 19 رمضان 1400 هیات بین الحرمین طهران شهادت امام علی علیه السلام متن مداحی تاریخ رو زیر و رو کنی شهید با بوریا روبرو نشد محمد حسین پویانفر  تاریخ رو زیر و رو کنی شهید با بوریا روبرو نشد تاریخ رو زیر و رو کنی کسی مثل حسین زیر و رو نشد...