متن مداحی چو هوا گشت پریشان و عطش از همه سو

مهدی سلحشور

چو هوا گشت پریشان و عطش از همه سو,متن مداحی چو هوا گشت پریشان و عطش از همه سو,روضه سلحشور,چو هوا گشت پریشان و عطش از همه سو سلحشور