متن روی دل تصویر ماهم را کشیدم آمدم

روی دل تصویر ماهم را کشیدم آمدم حاج منصور ارضی

حاج منصور ارضی
 مداحی جدید حاج منصور ارضی شب دوم ماه رمضان 1400 مسجد ارک تهران متن مداحی روی دل تصویر ماهم را کشیدم آمدم حاج منصور ارضی روی دل تصویر ماهم را کشیدم آمدم باز هم کوه گناهم را کشیدم آمدم بیشتر بشنوید: جدیدترین مداحی های ماه رمضان جدیدترین مداحی های وفات حضرت خدیجه...