ضرب و شتم طلبه

ضرب و شتم طلبه ناهی از منکر توسط اراذل و اوباش کرج +عکس

ضرب و شتم طلبه
یک نت ـ ضرب و شتم طلبه ناهی از منکر توسط اراذل و اوباش در کرجیک طلبه ناهی از منکر، توسط چند تن از اراذل و اوباش در مشکین‌دشت کرج مورد ضرب و شتم قرار گرفت و ضاربان پس از درگیری، با مشاهده اعتراض مردم اقدام به عربده‌کشی و فحاشی نسبت به اهالی حاضر در محل حادثه کرده و از محل متواری شدند.