شده رنگ نگاهات شبیه نگاه مادر صوتی

شده رنگ نگاهات شبیه نگاه مادر مهدی رسولی

مهدی رسولی
 مداحی جدید حاج مهدی رسولی شب 20 رمضان 1401 هیات ثارالله زنجان متن مداحی شده رنگ نگاهات شبیه نگاه مادر مهدی رسولی شده رنگ نگاهات شبیه نگاه مادر مثل بغض توی چشماش توی اون شبای آخر میری و دل زارم اسیر غم میشه میری و داره خاک یتیمی سرم میشه میری و دل آوارم آروم نمیشه...