دلم پا بست اربابه

دلم پابست اربابه همیشه مست اربابه حسین طاهری

دلم پابست اربابه همیشه مست اربابه
 دانلود مداحی دلم پابست اربابه همیشه مست اربابه حسین طاهری متن مداحی دلم پابست اربابه همیشه مست اربابه حسین طاهری دلم پابست اربابه همیشه مست اربابه اگه روی لبمه یا حسن اجازه اش دست اربابه هل اتی کرم حسنه عشق ما علم حسنه کربلا حرم حسنه رحمت عامی عشق خواصی ای گوزل آقا...