دانلود مداحی نریمان پناهی

زخمی و غمین ای تشنه ترین نریمان پناهی

 نریمان پناهی
زخمی غمگین ای تشنه ترین مداحی نریمان پناهی شب اول محرم 1400متن کامل زحمی و غمگین ای تشنه ترین نریمان پناهیحسین من ای شهید بی کفن تورو غربت اللهبیشتر دانلود کنید:جدیدترین مداحی های شب اول محرم 1400 همه مداحانجدیدترین مداحی های محرم 1400 نریمان پناهیجدیدترین مداحی های محرم...

حسین من ای شهید بی کفن نریمان پناهی

 نریمان پناهی
حسین من ای شهید بی کفن مداحی نریمان پناهی شب اول محرم 1400متن کامل حسین من ای شهید بی کفن نریمان پناهیحسین من ای شهید بی کفن تورو غربت اللهبیشتر دانلود کنید:جدیدترین مداحی های شب اول محرم 1400 همه مداحانجدیدترین مداحی های محرم 1400 نریمان پناهیجدیدترین مداحی های محرم 1400 همه...

باز این چه شورش است نریمان پناهی

 نریمان پناهی
باز این چه شورش است مداحی نریمان پناهی شب اول محرم 1400متن کامل باز این جه شورش است نریمان پناهیباز این چه شورش استچه در خلق عالم استباز این چه نوحه و چهعزا و چه ماتم استبیشتر دانلود کنید:جدیدترین مداحی های شب اول محرم 1400 همه مداحانجدیدترین مداحی های محرم 1400 نریمان...

حسین جان به یاد لبت یک شبم خواب راحت نداشتم نریمان پناهی

نریمان پناهی
 مداحی جدید حاج نریمان پناهی هفتگی 1400/04/11هیات رزمندگان مکتب الحسین(ع) متن کامل مداحی حسین جان به یاد لبت یک شبم خواب راحت نداشتم نریمان پناهیحسین جان به یاد لبت یک شبم خواب راحت نداشتمکنار تن بی سرت کاسه ی آب گذاشتم واویلاحسین جان تو بودی و گودال و ریگ و تنت زیر نیزهخداحافظی...

نه مهلت که پیراهن تو ببویم نریمان پناهی

نریمان پناهی
 مداحی جدید حاج نریمان پناهی هفتگی 1400/04/11هیات رزمندگان مکتب الحسین(ع) متن کامل مداحی نه مهلت که پیراهن تو ببویم نریمان پناهی نریمان پناهیروی لبم واویلا کسی ندیده توی دنیاکه با لبای تشنه سقا بمیره در کنار دریایار و علمدار من منو نذاری تنها ای کاشبه فکر قصه های من باش یه کاری...

همه جا کربلا نریمان پناهی

نربمان پناهی
دانلود مداحی همه جا کربلا نریمان پناهی متن کامل مداحی همه جا کربلا نریمان پناهی روی لبم واویلا کسی ندیده توی دنیا که با لبای تشنه سقا بمیره در کنار دریا یار و علمدار من منو نذاری تنها ای کاش به فکر قصه های من باش یه کاری کن غریبم داداش ابالفضل ابالفضل ابالفضل پاشو...

روی لبم واویلا کسی ندیده توی دنیا نریمان پناهی

نریمان پناهی
 مداحی جدید حاج نریمان پناهی هفتگی 1400/04/11هیات رزمندگان مکتب الحسین(ع) متن کامل مداحی روی لبم واویلا کسی ندیده توی دنیا نریمان پناهی  روی لبم واویلا کسی ندیده توی دنیا بیشتر دانلود کنید: جدیدترین مداحی های نریمان پناهی جدیدترین مداحی های روز همه مداحان

نه مهلت که پیراهن تو ببویم نریمان پناهی

نریمان پناهی
 مداحی جدید حاج نریمان پناهی هفتگی 1400/04/11هیات رزمندگان مکتب الحسین(ع) متن کامل مداحی نه مهلت که پیراهن تو ببویم نریمان پناهی نریمان پناهی نه مهلت که پیراهن تو ببویم  نه فرصت در ماتم تو بگریم بیشتر دانلود کنید: جدیدترین مداحی های نریمان پناهی جدیدترین مداحی های...

حسین جان به یاد لبت یک شبم خواب راحت نداشتم نریمان پناهی

نریمان پناهی
 مداحی جدید حاج نریمان پناهی هفتگی 1400/04/11هیات رزمندگان مکتب الحسین(ع) متن کامل مداحی حسین جان به یاد لبت یک شبم خواب راحت نداشتم نریمان پناهی بیشتر دانلود کنید: جدیدترین مداحی های نریمان پناهی جدیدترین مداحی های روز همه مداحان

یه عالمه گریه به روضه بدهکارم نریمان پناهی

نریمان پناهی
 مداحی جدید حاج نریمان پناهی شب 5 صفر 1399 شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها غمخانه بی بی شهربانو شهر مقدس قممتن مداحی نریمان پناهی یه عالمه گریه به روضه بدهکارمیه عالمه گریه به روضه بدهکارمتا خوب نشه زخمات دست بر نمیدارم..بذار حالا حالا نوکرِ شما باشملحظه یِ مرگم؛ تو خاکِ کربلا باشم…بَده...

تا میگه احلی من عسل نریمان پناهی

نریمان پناهی
مداحی جدید نریمان پناهی شب ششم محرم 1399هیئت رزمندگان مکتب الحسین(ع) تا میگه احلی من عسل زنده میشه غوغای جمل بیشتر دانلود کنید: جدیدترین مداحی های شب ششم محرم 1399 جدیدترین و گلچین بهترین مداحی های روز همه مداحان جدیدترین مداحی های نریمان پناهی

خودم دیدم دشمن نریمان پناهی

نریمان پناهی
مداحی جدید نریمان پناهی شب ششم محرم 1399هیئت رزمندگان مکتب الحسین(ع) خودم دیدم دشمن به جسم تو می تاخت بیشتر دانلود کنید: جدیدترین مداحی های شب ششم محرم 1399 جدیدترین و گلچین بهترین مداحی های روز همه مداحان جدیدترین مداحی های نریمان پناهی

آبرومو بخر ای برادرم امروز آبرمو بخر نریمان پناهی

نریمان پناهی
مداحی جدید نریمان پناهی شب چهارم محرم 1399هیئت رزمندگان مکتب الحسین(ع) آبرومو بخر ای برادرم امروز آبرمو بخر پیش مادرم امروز آبرومو بخر بیشتر دانلود کنید: جدیدترین مداحی های شب چهارم محرم 1399 جدیدترین و گلچین بهترین مداحی های روز همه مداحان جدیدترین مداحی های نریمان...

آخر خودت بگو چقدر ربنا کنم نریمان پناهی

نریمان پناهی
مداحی جدید نریمان پناهی شب چهارم محرم 1399هیئت رزمندگان مکتب الحسین(ع) آخر خودت بگو چقدر ربنا کنم با چشمه های خیس خدایا خدا کنم بیشتر دانلود کنید: جدیدترین مداحی های شب چهارم محرم 1399 جدیدترین و گلچین بهترین مداحی های روز همه مداحان جدیدترین مداحی های نریمان پناهی

صفحه‌ها