تاریخ دقیق ولادت حضرت زینب و روز پرستار

تاریخ ولادت حضرت زینب و روز پرستار در سال 1404

تاریخ ولادت حضرت زینب و روز پرستار در سال 1404
یک نت ـ تاریخ ولادت حضرت زینب و روز پرستار در سال 14045 آبان تاریخ دقیق ولادت حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار و بهورز در سال 1404 هجری شمسی مصادف با 5 جمادی الاول 1447 هجری قمری

تاریخ ولادت حضرت زینب و روز پرستار در سال 1402

تاریخ ولادت حضرت زینب و روز پرستار در سال 1402
یک نت ـ تاریخ ولادت حضرت زینب و روز پرستار در سال 140228 آبان تاریخ دقیق ولادت حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار و بهورز در سال 1402 هجری شمسی مصادف با 5 جمادي الاولي 1445 هجری قمری