تاریخ دقیق وفات حضرت معصومه

تاریخ وفات حضرت معصومه در سال 1404

تاریخ وفات حضرت معصومه در سال 1404
یک نت ـ تاریخ وفات حضرت معصومه در سال 140410 مهر تاریخ دقیق وفات حضرت معصومه سلام الله علیها در سال 1404 هجری شمسی مصادف با 10 ربیع الاول 1447 هجری قمری

تاریخ وفات حضرت معصومه در سال 1403

تاریخ وفات حضرت معصومه در سال 1403
یک نت ـ تاریخ وفات حضرت معصومه در سال 140322 مهر تاریخ دقیق وفات حضرت معصومه سلام الله علیها در سال 1403 هجری شمسی مصادف با 10 ربيع الثانی 1446 هجری قمری

تاریخ وفات حضرت معصومه در سال 1402

تاریخ وفات حضرت معصومه در سال 1402
یک نت ـ تاریخ وفات حضرت معصومه در سال 14023 آبان تاریخ دقیق وفات حضرت معصومه سلام الله علیها در سال 1402 هجری شمسی مصادف با 10 ربيع الثاني 1445 هجری قمری