مناسبت ها

تاریخ شهادت امام جواد در سال 1403

تاریخ شهادت امام جواد در سال 1403
یک نت ـ تاریخ شهادت امام جواد در سال 140317 خرداد تاریخ دقیق شهادت امام محمد تقی علیه السلام در سال 1403 هجری شمسی مصادف با 29 ذوالقعده 1445 هجری قمری

تاریخ ولادت امام رضا در سال 1403

تاریخ ولادت امام رضا در سال 1403
یک نت ـ تاریخ ولادت امام رضا در سال 140330 اردیبهشت تاریخ دقیق ولادت امام رضا علیه السلام در سال 1403 هجری شمسی مصادف با 11 ذوالقعده 1445 هجری قمری

تاریخ ولادت حضرت معصومه و روز دختر در سال 1403

تاریخ ولادت حضرت معصومه و روز دختر در سال 1403
یک نت ـ تاریخ ولادت حضرت معصومه و روز دختر در سال 140320 اردیبهشت تاریخ ولادت حضرت معصومه و روز دختر در سال 1403 مصادف با 1 ذوالقعده 1445 هجری قمری

تاریخ شهادت امام صادق در سال 1403

تاریخ شهادت امام صادق در سال 1403
یک نت ـ تاریخ شهادت امام صادق در سال 140315 اردیبهشت تاریخ دقیق شهادت امام جعفر صادق علیه السلام در سال 1403 هجری شمسی مصادف با 25 شوال 1445 هجری قمری

تاریخ شهادت استاد مرتضی مطهری و روزمعلم در سال 1403

تاریخ شهادت استاد مرتضی مطهری و روزمعلم در سال 1403
یک نت ـ تاریخ شهادت استاد مرتضی مطهری و روزمعلم در سال 140312 اردیبهشت تاریخ دقیق شهادت استاد مرتضی مطهری و روزمعلم در سال 1403 هجری شمسی

تاریخ عید فطر در سال 1403

تاریخ عید فطر در سال 1403
یک نت ـ تاریخ عید فطر در سال 140322 فروردین تاریخ دقیق عید سعید فطر در سال 1403 هجری شمسی مصادف با اول شوال 1445 هجری قمری

تاریخ اولین شب قدر در سال 1403

تاریخ اولین شب قدر در سال 1403
یک نت ـ تاریخ اولین شب قدر در سال 14039 فروردین تاریخ دقیق اولین شب قدر در سال 1403 هجری شمسی مصادف با 18 رمضان 1445 هجری قمری

تاریخ دومین شب قدر در سال 1403

تاریخ دومین شب قدر در سال 1403
یک نت ـ تاریخ دومین شب قدر در سال 140311 فروردین تاریخ دقیق دومین شب قدر در سال 1403 هجری شمسی مصادف با 20 رمضان 1445 هجری قمری

تاریخ سومین شب قدر در سال 1403

تاریخ سومین شب قدر در سال 1403
یک نت ـ تاریخ سومین شب قدر در سال 140313 فروردین تاریخ دقیق سومین شب قدر در سال 1403 هجری شمسی مصادف با 22 رمضان 1445 هجری قمری

تاریخ شهادت حضرت علی در سال 1403

تاریخ شهادت حضرت علی در سال 1403
یک نت ـ تاریخ شهادت حضرت علی در سال 140312 فروردین تاریخ دقیق شهادت حضرت علی علیه السلام در سال 1403 هجری شمسی مصادف با 21 رمضان 1445 هجری قمری

تاریخ ضربت خوردن حضرت علی در سال 1403

تاریخ ضربت خوردن حضرت علی در سال 1403
یک نت ـ تاریخ ضربت خوردن حضرت علی در سال 140310 فروردین تاریخ دقیق ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام در سال 1403 هجری شمسی مصادف با 19 رمضان 1445 هجری قمری

تاریخ ولادت امام حسن در سال 1403

تاریخ ولادت امام حسن در سال 1403
یک نت ـ تاریخ ولادت امام حسن در سال 14036 فروردین تاریخ دقیق ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام در سال 1403 هجری شمسی مصادف با 15 رمضان 1445 هجری قمری

تاریخ آغاز ماه مبارک رمضان 1445 هجری قمری

تاریخ آغاز ماه مبارک رمضان 1445 هجری قمری
یک نت ـ تاریخ آغاز ماه مبارک رمضان 1445 هجری قمری21 اسفند تاریخ دقیق آغاز ماه مبارک رمضان در سال 1402 هجری شمسی مصادف با اول رمضان 1445 هجری قمری

زمان تحویل سال ۱۴۰۳

زمان تحویل سال ۱۴۰۳
یک نت ـ زمان تحویل سال ۱۴۰۳زمان تحویل سال ۱۴۰۳: ساعت ۰۶ و ۳۶ دقیقه بامدادروز تحویل سال ۱۴۰۳: روز سه شنبه ۱ فروردین ۱۴۰۳ هجری شمسی

صفحه‌ها