خدا با سر رسوندت تو خرابه

خدا با سر رسوندت تو خرابه محمود کریمی

خدا با سر رسوندت تو خرابه
 مداحی جدید حاج محمود کریمی هیات رایة العباس(ع) فاطمیه اول 25 آذر 1400  متن مداحی خدا با سر رسوندت تو خرابه محمود کریمی خدا با سر رسوندت تو خرابه همه میگفتن این دختر یتیمه واست اسباب زحمت بودم انگار آخه حال سرت خیلی وخیمه سرت رو با تبر واسم آوردن بیشتر بشنوید...