تاریخ شهادت امام کاظم در سال 1403

تاریخ شهادت امام کاظم در سال 1403

تاریخ شهادت امام کاظم در سال 1403
یک نت ـ تاریخ شهادت امام کاظم در سال 14036 بهمن تاریخ دقیق شهادت امام موسی کاظم علیه السلام در سال 1403 هجری شمسی مصادف با 25 رجب 1446 هجری قمری