تاریخ آغاز ماه رمضان در سال 1403

تاریخ آغاز ماه رمضان در سال 1403

تاریخ آغاز ماه رمضان در سال 1403
یک نت ـ تاریخ آغاز ماه رمضان در سال 140311 اسفند تاریخ دقیق آغاز ماه مبارک رمضان در سال 1403 هجری شمسی مصادف با اول رمضان 1446 هجری قمری