بعد از نبی به کل جهان پیشوا علی است

مولای جن و انس و ولی خدا علی است محمود کریمی

مولای جن و انس و ولی خدا علی است
 مداحی جدید حاج محمود کریمی هیات رایة العباس(ع) فاطمیه اول 23 آذر 1400  متن مداحی مولای جنّ و إنس و ولّی خدا، علی است محمود کریمیمولای جنّ و إنس و ولّی خدا، علی است بعد از نبی به کل جهان پیشوا علی است بیشتر بشنوید: جدیدترین مداحی های فاطمیه  جدیدترین مداحی های روز همه...