آدرس سایت ثبت نام مسکن www.tem.mrud.ir

www.tem.mrud.ir سایت ثبت نام مسکن ملی

www.tem.mrud.ir
یک نت ـ www.tem.mrud.ir سایت ثبت نام مسکن ملیآدرس سایت www.tem.mrud.ir سایت ثبت نام مسکن ملیلطفا برای ورود به مرحله ثبت نام مسکن ملی اینجا کلیک کنیدمعاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام نشانی سایت ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن گفت: متقاضیان می‌توانند شرایط ثبت نام را از روز شنبه (۱۸ آبان) مطالعه کنند...