دانلود آهنگ وحید امیری قفس

آنچه قرار است در سایت یک نت بخوانید: دانلود آهنگ وحید امیری قفس

 دانلود آهنگ وحید امیری قفس
از وقتی که رفتی روزامو به سختی شب می کنم بی تو♬♫
میمیرم از فکرِ اینکه نمی بینم چشمای مِشکیتو
فرقی نمی کنه این زندگی با مرگ هرلحظه آماده م♬♫
عینِ خیالت نیست پایِ تو و عشقت دنیامو می دادم
جایِ خالیِ تو بغضمو شبونه سمتِ گریه می کِشه♬♫
چرا نباید آخه آرزوت با آرزوی من یکی بشه
یجوری رفتنت منو شکست که حسِّ هردومون عوض شده♬♫
یا عشقِ من برات یه جاده بود یا عشقِ تو برام قفس شده