بنر شهادت امام جواد

دانلود آهنگ آوان با تو

آنچه قرار است در سایت یک نت بخوانید: دانلود آهنگ آوان با تو

 دانلود آهنگ آوان با تو
تونگات سنگ صبورم
چشات و ازم نگیری
که بدونش نمیتونم
پای تو جون میسپردم
واسه ی اشکات میمردم
بیشتر از خثدم میخوامت
واسه تو غصتو خوردم
چشمات خورشیده
دنیام فهمیده
که من بی تو نمیکشم
فقط همینه خواهشم
دلم و از یادت نبر
جایی نذی تو بی خبر