بنر شهادت امام جواد

حقوق بشر به سبک غربی‌ها؛ بخش هفتم

آنچه قرار است در سایت یک نت بخوانید: حقوق بشر به سبک غربی‌ها؛ بخش هفتم

از جمله عکس‌هایی که از جنایات آمریکا در ویتنام ماندگار شد، عکسی بود که در آن عده‌ای از سربازان آمریکایی پس از بریدن سر و آلت تناسلی پنج نفر از ویتنامی‌ها، با لب‌هایی خندان جلوی دوربین ایستاده و هر کدام سر یک ویتنامی را در دست گرفته بودند‌.