مداحی جديد حمید علیمی

سلام ای تشنه لب حمید علیمی شب چهارم محرم 96/07/2

حمید علیمی
سلام ای تشنه لب _ شور حمید علیمی شب چهارم محرم 96/07/2

چشام نمی بینه میون این تاریکی حمید علیمی شب چهارم محرم 96/07/2

حمید علیمی
چشام نمی بینه میون این تاریکی _ زمینه حمید علیمی شب چهارم محرم 96/07/2

روضه حضرت رقیه حمید علیمی شب چهارم محرم 96/07/2

حمید علیمی
روضه حضرت رقیه حمید علیمی شب چهارم محرم 96/07/2

نیومده داری میری مگه نمیمونی حمید علیمی شب سوم محرم 96/07/1

حمید علیمی
نیومده داری میری مگه نمیمونی _ تک حمید علیمی شب سوم محرم 96/07/1

السلام علیک یا ابا عبدالله حمید علیمی شب سوم محرم 96/07/1

حمید علیمی
السلام علیک یا ابا عبدالله _ واحد حمید علیمی شب سوم محرم 96/07/1

آنچه در مکتب ما کودک ویرانه نشین داشته حمید علیمی شب سوم محرم 96/07/1

حمید علیمی
آنچه در مکتب ما کودک ویرانه نشین داشته _ واحد حمید علیمی شب سوم محرم 96/07/1

الهی به زنجیر و طبل و علم حمید علیمی شب سوم محرم 96/07/1

حمید علیمی
الهی به زنجیر و طبل و علم _ واحد حمید علیمی شب سوم محرم 96/07/1

سلام ای تشنه لب بی کفن حمید علیمی شب سوم محرم 96/07/1

حمید علیمی
سلام ای تشنه لب بی کفن _ شور حمید علیمی شب سوم محرم 96/07/1

الحمدالله تو سینه دارم حمید علیمی شب سوم محرم 96/07/1

حمید علیمی
الحمدالله تو سینه دارم _ شور حمید علیمی شب سوم محرم 96/07/1

چه عجب صفا آوردی حمید علیمی شب سوم محرم 96/07/1

حمید علیمی
چه عجب صفا آوردی _ زمینه حمید علیمی شب سوم محرم 96/07/1

اگه چشمام نمی بینه میون این تاریکی حمید علیمی شب سوم محرم 96/07/1

حمید علیمی
 اگه چشمام نمی بینه  میون این تاریکی _ زمینه حمید علیمی شب سوم محرم 96/07/1

وقتی که توی روضه ام سرم گرمه حمید علیمی شب اول محرم 96/06/30

حمید علیمی
وقتی که توی روضه ام سرم گرمه _ واحد حمید علیمی شب اول محرم 96/06/30

خودم را با سینه زنی تا قتلگاه میکشم حمید علیمی شب اول محرم 96/06/30

حمید علیمی
خودم را با سینه زنی تا قتلگاه میکشم _ شور حمید علیمی شب اول محرم 96/06/30

باور نمیکردم غربت بشه یارم حمید علیمی شب اول محرم 96/06/30

حمید علیمی
باور نمیکردم غربت بشه یارم _ زمینه حمید علیمی شب اول محرم 96/06/30

صفحه‌ها