مداحی جديد حمید علیمی

چه باشتاب برای اذن خون حمید علیمی شب هشتم محرم 96/07/06

حمید علیمی
چه باشتاب برای اذن خون _ زمینه حمید علیمی شب هشتم محرم 96/07/06

یا حسین غریب مادر حمید علیمی شب هفتم محرم 96/07/05

حمید علیمی
یا حسین غریب مادر _ شور حمید علیمی شب هفتم محرم 96/07/05

مگه من مادر چند تا پسرم حمید علیمی شب هفتم محرم 96/07/05

حمید علیمی
مگه من مادر چند تا پسرم _ واحد حمید علیمی شب هفتم محرم 96/07/05

سر طفلم بزنید و حمید علیمی شب هفتم محرم 96/07/05

حمید علیمی
سر طفلم بزنید و _ شور حمید علیمی شب هفتم محرم 96/07/05

مگه چی می شد یه قطره آب حمید علیمی شب هفتم محرم 96/07/05

حمید علیمی
مگه چی می شد یه قطره آب _ شور حمید علیمی شب هفتم محرم 96/07/05

ان لن ترحمونی علیم گناه نداره حمید علیمی شب هفتم محرم 96/07/05

حمید علیمی
ان لن ترحمونی علیم گناه نداره _ زمینه حمید علیمی شب هفتم محرم 96/07/05

دیوونه کجا داره جز در خونه حسین حمید علیمی شب هفتم محرم 96/07/05

حمید علیمی
دیوونه کجا داره جز در خونه حسین _ شور حمید علیمی شب هفتم محرم 96/07/05

خودم رو با سینه زنی حمید علیمی شب دوم محرم 96/06/31

حمید علیمی
خودم رو با سینه زنی _ شور حمید علیمی شب دوم محرم 96/06/31

باهر قدم دلم می لرزه حمید علیمی شب دوم محرم 96/06/31

حمید علیمی
باهر قدم دلم می لرزه _ زمینه حمید علیمی شب دوم محرم 96/06/31

پشت سر قافله آب میریزم حمید علیمی شب دوم محرم 96/06/31

حمید علیمی
پشت سر قافله آب میریزم _ شور حمید علیمی شب دوم محرم 96/06/31

روضه حضرت امام حسین (ع) حمید علیمی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

حمید علیمی
روضه حضرت امام حسین (ع)  _ روضه حمید علیمی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

شب عاشوراست ای وای حمید علیمی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

حمید علیمی
شب عاشوراست ای وای _ تک طبل حمید علیمی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

مکن ای صبح طلوع حمید علیمی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

حمید علیمی
مکن ای صبح طلوع _ تک طبل حمید علیمی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

کجا بودی وقتی گوشواره ها آوردن حمید علیمی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

حمید علیمی
کجا بودی وقتی گوشواره ها آوردن _ تک طبل حمید علیمی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

صفحه‌ها