مداحی جديد حمید علیمی

خودم رو با سینه زنی حمید علیمی شب دوم محرم 96/06/31

حمید علیمی
خودم رو با سینه زنی _ شور حمید علیمی شب دوم محرم 96/06/31

باهر قدم دلم می لرزه حمید علیمی شب دوم محرم 96/06/31

حمید علیمی
باهر قدم دلم می لرزه _ زمینه حمید علیمی شب دوم محرم 96/06/31

پشت سر قافله آب میریزم حمید علیمی شب دوم محرم 96/06/31

حمید علیمی
پشت سر قافله آب میریزم _ شور حمید علیمی شب دوم محرم 96/06/31

روضه حضرت امام حسین (ع) حمید علیمی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

حمید علیمی
روضه حضرت امام حسین (ع)  _ روضه حمید علیمی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

شب عاشوراست ای وای حمید علیمی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

حمید علیمی
شب عاشوراست ای وای _ تک طبل حمید علیمی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

مکن ای صبح طلوع حمید علیمی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

حمید علیمی
مکن ای صبح طلوع _ تک طبل حمید علیمی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

کجا بودی وقتی گوشواره ها آوردن حمید علیمی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

حمید علیمی
کجا بودی وقتی گوشواره ها آوردن _ تک طبل حمید علیمی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

رباب چه بی قراره دیگه علی نداره حمید علیمی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

حمید علیمی
رباب چه بی قراره دیگه علی نداره _ تک طبل حمید علیمی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

داری میری میدون برو آروم برو حمید علیمی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

حمید علیمی
داری میری میدون برو  آروم برو _ تک طبل حمید علیمی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

دامن کشان رفتی حمید علیمی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

حمید علیمی
دامن کشان رفتی _ تک طبل  حمید علیمی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

ظهر فردا قد رعنای حسین است حمید علیمی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

حمید علیمی
ظهر فردا قد رعنای حسین است _ واحد حمید علیمی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

امشب همه افلاکیان حمید علیمی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

حمید علیمی
امشب همه افلاکیان _شور حمید علیمی شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

بیا برگرد خیمه ای علمدارم منو تنها نگذار ای سپهدارم حمید علیمی شب تاسوعا

حمید علیمی
بیا برگرد خیمه ای علمدارم منو تنها نگذار ای سپهدارم _ واحد حمید علیمی شب تاسوعا

علمدار ، نگهدار ، پرچمت برادر نبینم ماتمت حمیدعلیمی شب تاسوعا

حمید علیمی
 علمدار ، نگهدار ، پرچمت برادر نبینم ماتمت _ زمینه حمید علیمی شب تاسوعا

صفحه‌ها