مداحی جديد حمید علیمی

شبیه پیمبر خداحافظ حمید علیمی شب هشتم محرم 96/07/06

حمید علیمی
شبیه پیمبر خداحافظ _ شور حمید علیمی شب هشتم محرم 96/07/06

یادمه بچه بودم مادر من پیرهن مشکی تنم کرد حمید علیمی شب هشتم محرم 96/07/06

حمید علیمی
یادمه بچه بودم مادر من پیرهن مشکی تنم کرد _ شور حمید علیمی شب هشتم محرم 96/07/06

شب جمعه توی حرمت غوغا حمید علیمی شب هشتم محرم 96/07/06

حمید علیمی
شب جمعه توی حرمت غوغا _ شور حمید علیمی شب هشتم محرم 96/07/06

به سوی میدان حمید علیمی شب هشتم محرم 96/07/06

حمید علیمی
به سوی میدان _ واحد  حمید علیمی شب هشتم محرم 96/07/06

من چگونه خبرت را سوی خیمه ببرم حمید علیمی شب هشتم محرم 96/07/06

حمید علیمی
من چگونه خبرت را سوی خیمه ببرم _ واحد حمید علیمی شب هشتم محرم 96/07/06

همه جا کربلا حمید علیمی شب هشتم محرم 96/07/06

حمید علیمی
همه جا کربلا _ شور حمید علیمی شب هشتم محرم 96/07/06

همه امید دل لیلا نرو حمید علیمی شب هشتم محرم 96/07/06

حمید علیمی
همه امید دل لیلا نرو _ زمینه حمید علیمی شب هشتم محرم 96/07/06

چه باشتاب برای اذن خون حمید علیمی شب هشتم محرم 96/07/06

حمید علیمی
چه باشتاب برای اذن خون _ زمینه حمید علیمی شب هشتم محرم 96/07/06

یا حسین غریب مادر حمید علیمی شب هفتم محرم 96/07/05

حمید علیمی
یا حسین غریب مادر _ شور حمید علیمی شب هفتم محرم 96/07/05

مگه من مادر چند تا پسرم حمید علیمی شب هفتم محرم 96/07/05

حمید علیمی
مگه من مادر چند تا پسرم _ واحد حمید علیمی شب هفتم محرم 96/07/05

سر طفلم بزنید و حمید علیمی شب هفتم محرم 96/07/05

حمید علیمی
سر طفلم بزنید و _ شور حمید علیمی شب هفتم محرم 96/07/05

مگه چی می شد یه قطره آب حمید علیمی شب هفتم محرم 96/07/05

حمید علیمی
مگه چی می شد یه قطره آب _ شور حمید علیمی شب هفتم محرم 96/07/05

ان لن ترحمونی علیم گناه نداره حمید علیمی شب هفتم محرم 96/07/05

حمید علیمی
ان لن ترحمونی علیم گناه نداره _ زمینه حمید علیمی شب هفتم محرم 96/07/05

دیوونه کجا داره جز در خونه حسین حمید علیمی شب هفتم محرم 96/07/05

حمید علیمی
دیوونه کجا داره جز در خونه حسین _ شور حمید علیمی شب هفتم محرم 96/07/05

صفحه‌ها