مداحي محرم مهدی رسولی

روی لب ها نور و قدر و کوثر طاها ذکر نورانی عاشق ها تسبیحات حضرت زهرا مهدی رسولی ایام فاطمیه

مهدی رسولی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه جدید 26 بهمن 96 مهدی رسولی

یتیم گیر آوردنت عمو نبوده زدنت مهدی رسولی ایام فاطمیه

مهدی رسولی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه پنج شنبه 19بهمن 96  مهدی رسولی

نور مریم هارا زهرا هارا بو گون او قمر دامنینین سیرکلسه مین اله مریم توکولر مهدی رسولی ایام فاطمیه

مهدی رسولی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه پنج شنبه 19بهمن 96  مهدی رسولی

حرم تو دورترین نقطه دنیا باشه میام مگه من بجز زیارت تو از دنیا چی میخوام مهدی رسولی ایام فاطمیه

مهدی رسولی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه پنج شنبه 19بهمن 96  مهدی رسولی

آرام جانیم روح و روانیم گدمه یارالی ای مهربانیم مهدی رسولی ایام فاطمیه

مهدی رسولی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س)شب اول و دوم  فاطمیه مهدی رسولی

توی غریبی تو اوج غم ها مدد می گیرم از نام زهرا مهدی رسولی ایام فاطمیه

مهدی رسولی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س)شب اول و دوم  فاطمیه مهدی رسولی

دور هم جمع شدیم محور فاطمه است مهدی رسولی ایام فاطمیه

مهدی رسولی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س)شب اول و دوم  فاطمیه مهدی رسولی

یاعلی فدا سنه بو جان فاطمه ورمرم علی بو عشقیوی من عالم مهدی رسولی ایام فاطمیه

مهدی رسولی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س)شب اول و دوم  فاطمیه مهدی رسولی

نبینم یارو یاوری نداری نبینم حرف غربت بیاری مهدی رسولی ایام فاطمیه

مهدی رسولی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س)شب اول و دوم  فاطمیه مهدی رسولی

گوزلرین آش گویما منی تنها باخ منه ای امانت طاها مهدی رسولی ایام فاطمیه

مهدی رسولی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س)شب اول و دوم  فاطمیه مهدی رسولی

سکوت شب آروم میگه زیر لب آروم مهدی رسولی ایام فاطمیه

مهدی رسولی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س)شب اول و دوم  فاطمیه مهدی رسولی

تجلی کرد رو چشمامون زلالی آرزوهامون مهدی رسولی شب اول محرم 96/06/30

مهدی رسولی
تجلی کرد رو چشمامون زلالی آرزوهامون مهدی رسولی زمینه شب اول محرم 96/06/30تجلی کرد رو چشمامونزلالی آرزوهامونبه پا شد به لطف توحسینیه تو دلهامونآه نفس نفس می زنمآه پیرهن سیاه تو تنمخیر العمل اقامه عزای توخیر العمل احیای روضه های توخیر العمل فدا شدن برای تو

صفحه‌ها