مداحي محرم بني فاطمه

سینه زنا بسم الله گریه کنا بسم الله سید مجید بنی فاطمه

سید مجید بنی فاطمه
سینه زنا بسم اللهگریه کنا بسم اللههر که دارد هوس کرببلابسم اللهسید مجید بنی فاطمه

دلم گرفته دوباره این شبا برا حرم گرفته سید مجید بنی فاطمه

سید مجید بنی فاطمه
دلم گرفته دوباره این شبا برا حرم گرفته سید مجید بنی فاطمه - شور زیبا

بازم غرق اشکم با آه و حسرت مجید بنی فاطمه

مجید بنی فاطمه
دانلود مداحی جدید بازم غرق اشکم با آه و حسرت مجید بنی فاطمه محرم 95 – زمینه

با بیرق سیاه راه افتادم سید مجید بنی فاطمه

سید مجید بنی فاطمه
دانلود مداحی جدید با بیرق سیاه راه افتادم سید مجید بنی فاطمه محرم 95 – زمینه

من از چشمات نیفتادم که این جوری سید مجید بنی فاطمه

سید مجید بنی فاطمه
من از چشمات نیفتادم که این جوری سید مجید بنی فاطمه - زمینهشب اول محرم

اشک تو چشمام دل پره سید مجید بنی فاطمه

سید مجید بنی فاطمه
اشک تو چشمام دل پره سید مجید بنی فاطمه - زمینهشب اول محرم

پس از تو هیچ میدانی چه آمد بر سر زینب سید مجید بنی فاطمه

سید مجید بنی فاطمه
دانلود مداحی جدید پس از تو هیچ میدانی چه آمد بر سر زینب سید مجید بنی فاطمه 95 (روضه) مداحی پیاده روی اربعینشب سوم صفر المعظم سال 1395حاج سید مجید بنی فاطمه

نمیخوام به نوکری فقط عادت بکنم سید مجید بنی فاطمه

سید مجید بنی فاطمه
دانلود مداحی جدید نمیخوام به نوکری فقط عادت بکنم سید مجید بنی فاطمه 95 (شور جدید) مداحی پیاده روی اربعینشب سوم صفر المعظم سال 1395حاج سید مجید بنی فاطمه

گر که غم برای تواست سید مجید بنی فاطمه

سید مجید بنی فاطمه
دانلود مداحی جدید گر که غم برای تواست سید مجید بنی فاطمه 95 (واحد جدید) مداحی پیاده روی اربعینشب سوم صفر المعظم سال 1395حاج سید مجید بنی فاطمه

آقا خیالت از سرم زیاده سید مجید بنی فاطمه

سید مجید بنی فاطمه
دانلود مداحی جدید آقا خیالت از سرم زیاده سید مجید بنی فاطمه 95 (واحد جدید) مداحی پیاده روی اربعینشب سوم صفر المعظم سال 1395حاج سید مجید بنی فاطمه

ز بستان می گذشتم سید مجید بنی فاطمه

سید مجید بنی فاطمه
دانلود مداحی جدید ز بستان می گذشتم سید مجید بنی فاطمه 95 مداحی پیاده روی اربعینشب سوم صفر المعظم سال 1395حاج سید مجید بنی فاطمه

یه خواهر یه معشوق دو تا کربلایی سید مجید بنی فاطمه

شب سوم صفر المعظم سال 1395حاج سید مجید بنی فاطمهدانلود مداحی جدید یه خواهر یه معشوق دو تا کربلایی سید مجید بنی فاطمه 95

پیراهن سیاه تو دارم به تن حسین سید مجید بنی فاطمه

سید مجید بنی فاطمه
دانلود مداحی جدید پیراهن سیاه تو دارم به تن حسین سید مجید بنی فاطمه محرم 95 – مناجات

صفحه‌ها