مداحي صوتي حميد عليمی

قافله شد تنها زینب و یک صحرا حمیدعلیمی اربعین

حمید علیمی
قافله شد تنها زینب و یک صحرا _ زمینه حمید علیمی اربعین

مداحی جدید اربعین حمید علیمی

حمید علیمی
دانلود مداحی جدید اربعین حمید علیمیمن همینم ساده ساده بی مرامم اما دل داده حمید علیمی - واحد سنگین زیبامن همینم ساده سادهبی مرامم اما دل دادهبا تموم روسیاهی هابازم آقا منو راه داده

محرم سلام قدم رنجه کردی به روی چشام حمید علیمی

حمید علیمی
محرم سلام قدم رنجه کردی به روی چشام حمید علیمیمحرم سلامقدم رنجه کردی به روی چشامپیرهن مشکیمو دوخته زهرا برام

بسم الله بپوشید پیراهن مشکی هارو حمید علیمی

حمید علیمی
شور زیبای بسم الله بپوشید پیرهن مشکی هارو حمید علیمیبسم الله بپوشید پیراهن مشکی هاروبسم الله بیارین علم بیرق هاروالحمدالله که دوباره محرمت رو دیدمالحمدالله که دوباره به آرزوم رسیدم
کد وبلاگ