مادرشوهر

با مادرشوهرم اختلاف شدیدی دارم

مادرشوهر
یک نت ـ من خانمی 23 ساله ام که حدود6ساله ازدواج کردم که دراین مدت 6سال بامادرشوهرم زندگی میکنم منو مادرشوهرم اصلا باهم سازگاری نداریم خیلی زندگی کردن برایم دشوارشده است وشوهرم هم به هیچ وجه حاضر نیست که بدون مادرش زندگی کند میگه که اگه جدا ازمادرم زندگی کنم مردم بهم بدو بیراه میگویند من هم نمیدونم...

با زندگی و شوهرم درگیرم گاهی فکر فرار یا خودکشی میاد سراغم

طلاق
یک نت ـ ۲۷ سالمه ۴ ساله که ازدواج کردم. اونقدر با زندگی و شوهرم درگیرم که گاهی فکر فرار یا خودکشی میاد سراغم.مخصوصا اینکه از خانوادم دورم و خانواده شوهرم بدجوری آزارم میدن ازشون متنفرم مخصوصا مادرش.نمیدونم چیکار کنم.همسرم مرد خوبیه اما بیش از حد به خانوادش اهمیت میده اونقدر که حاضر نیست با وجود...