علاقه به دخترعمو

دخترعموم بهم ابراز علاقه کرده

دخترعمو
یک نت ـ پسري هستم 22ساله.کارمند و داراي وضعيت مالي وجايگاه خوبي هستم.دختر عمويم ک 17ساله است بهم ابراز علاقه کرد و منم ب هواي اينکه منو واقعا دوست داره بهش ابراز علاقه کردم.ولي بعد از گذر 1سال سر اينکه من با ي دختر ديگه حرف زدم ديگه رابطه رو بامن قطع کردوگفت ديگه بهت اعتماد ندارم.ناگفته نمونه من...