کانال مداحی آنلاین تلگرام

کانال مداحی آنلاین ایتا

سنگ معده

خواص موسیر برای بدن

موسیر
یک نت ـ علی سپهوند با بیان اینکه مراتع یکی از مهمترین منابع طبیعی کشور محسوب می شوند، اظهار کرد: مراتع نقش بسیار ارزنده ای در دامپروری، حفاظت خاک و تعادل آب و هوایی هر منطقه دارند.وی با بیان اینکه شناسایی گیاهان بومی در مراتع به ویژه ژرم پلاسم های مفید و با ارزش از اهمیت زیادی برخوردار است، ادامه...