سفارت انگلیس

وقت سفارت انگلیس در تهران، پس از مدت‌ها !

سفارت انگلیس
یک نت ـ با گشایش دفتری به نام VFS global در تهران، که نمایندگی سفارت انگلستان در ایران است، کارهای اخذ ویزای انگلستان، با گرفتن وقت سفارت انگلیس در تهران، تا حدود زیادی آسان شد. پس از بسته‌شدن سفارت انگلیس در ایران، ایرانی‌ها مدت زیادی را با سفر به کشوری واسط برای اخذ ویزای انگلیس...

کشف حجاب در سفارت انگلیس در تهران (تصاویر)

hijab
یک نت ـ در حاشیه مراسم بازگشایی و فعالیت کامل سفارت ایران در لندن. منبع:فرهنگ نیوز