زمان واریز یارانه معیشتی مرداد 99

https://www.yeknet.ir/sites/default/files/media/image/photo_2017-09-04_03-22-34.jpg

یارانه معیشتی مرداد ۹۹ کی واریز میشود

یارانه معیشتی
یک نت ـ زمان واریز یارانه معیشتی مرداد ماه 1399یارانه معیشتی به تناسب بُعد خانوار پرداخت می‌شود به گونه‌ای که برای خانوار‌های تک‌نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان واریز انجام می‌شود...