زلزله قم 25 اسفند 98

آخرین اخبار از زلزله قم 25 اسفند 98

زلزله قم
یک نت ـ آخرین اخبار از زلزله قم 25 اسفند 98دقایقی قبل زمین لرزه در برخی مناطق قم احساس شد.زمین لرزه ای به بزرگی ۴ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، حوالی قم را لرزاند.زلزله ۴ ریشتری در قمگزارش مقدماتی زمین‌لرزه بزرگی: 4ریشتر محل وقوع: استان قم - حوالی قم تاریخ و زمان وقوع به وقت...