حمید علیمی محرم 96

راس تو می رود بالای نیزه ها حمید علیمی شام غریبان محرم 96/07/08

حمید علیمی
راس تو می رود بالای نیزه ها _ شور حمید علیمی شام غریبان محرم 96/07/08

خدا غم تو رو ازم نگیره حمید علیمی شام غریبان محرم 96/07/08

حمید علیمی
خدا غم تو رو ازم نگیره _ شور حمید علیمی شام غریبان محرم 96/07/08

مران یک دم ساربان اشتر حمید علیمی شام غریبان محرم 96/07/08

حمید علیمی
مران یک دم ساربان اشتر _ واحد حمید علیمی شام غریبان محرم 96/07/08 

مستان همه افتاده و ساقی نمانده حمید علیمی شام غریبان محرم 96/07/08

حمید علیمی
مستان همه افتاده و ساقی نمانده _ واحد  حمید علیمی شام غریبان محرم 96/07/08

یه رفیق دارم که نامش حسین حمید علیمی شام غریبان محرم 96/07/08

حمید علیمی
یه رفیق دارم که نامش حسین _ شور حمید علیمی شام غریبان محرم 96/07/08

پیچیده این آوا من کشته این اشکم حمید علیمی شام غریبان محرم 96/07/08

حمید علیمی
پیچیده این آوا من کشته این اشکم _ زمینه حمید علیمی شام غریبان محرم 96/07/08

بابا بگو پناه خیمه ها کجا مونده حمید علیمی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/07

حمید علیمی
بابا بگو پناه خیمه ها کجا مونده _ شور حمید علیمی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/07

ای رویای حرم حمید علیمی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/07

حمید علیمی
ای رویای حرم _ شور حمید علیمی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/07

همه مهمان شده اند حمید علیمی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/07

حمید علیمی
همه مهمان شده اند _ واحد حمید علیمی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/07

ی وای علقمه غوغا شد حمید علیمی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/07

حمید علیمی
ی وای علقمه غوغا شد _ زمینه حمید علیمی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/07

ای قدر قدرت ابالفضل حمید علیمی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/07

حمید علیمی
ای قدر قدرت ابالفضل _ زمینه حمید علیمی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/07

تو ای عشق و تمام وجودم حمید علیمی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/07

حمید علیمی
تو ای عشق و تمام وجودم _ زمینه حمید علیمی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/07

عذابم نده تو رو خدا نبند چشاتو حمید علیمی شب هشتم محرم 96/07/06

حمید علیمی
عذابم نده تو رو خدا نبند چشاتو _ تک حمید علیمی شب هشتم محرم 96/07/06

می شنوی صدای هلهله ها رو حمید علیمی شب هشتم محرم 96/07/06

حمید علیمی
می شنوی صدای هلهله ها رو _ شور حمید علیمی شب هشتم محرم 96/07/06

صفحه‌ها