حاج محمدرضا طاهری

زینب و یک کاروان حاج محمد رضا طاهری شام غریبان محرم 96/07/9

حاج محمدرضا طاهری
زینب و یک کاروان _ مناجات حاج محمدرضا طاهری  شام غریبان محرم 96/07/9

اشک میریزم برای توحاج محمد رضا طاهری شام غریبان محرم 96/07/9

حاج محمدرضا طاهری
اشک میریزم برای تو _ واحد حاج محمدرضا طاهری شام غریبان محرم 96/07/9

صدای مادرای داغ دیده حاج محمد رضا طاهری شام غریبان محرم 96/07/9

حاج محمدرضا طاهری
صدای مادرای داغ دیده _ زمینه حاج محمدرضا طاهری شام غریبان محرم 96/07/9

خدایا پریشونِ زینب دلش خونِ زینب حاج محمد رضا طاهری شام غریبان محرم 96/07/9

حاج محمدرضا طاهری
خدایا پریشونِ زینب دلش خونِ زینب _ روضه حاج محمدرضا طاهری شام غریبان محرم 96/07/9

ای بر تو هر رسول مکرم گریسته حاج محمد رضا طاهری شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

 حاج محمدرضا طاهری
ای بر تو هر رسول مکرم گریسته _ واحد حاج محمدرضا طاهری شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

ای داد از این دنیا فریاد از عاشورا حاج محمد رضا طاهری شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

 حاج محمدرضا طاهری
ای داد از این دنیا فریاد از عاشورا _ زمینه حاج محمدرضا طاهری شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

روضه امام حسین علیه السلام حاج محمد رضا طاهری شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

 حاج محمدرضا طاهری
روضه امام حسین علیه السلام حاج محمدرضا طاهری شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

اگر شبی ز جمالش نقاب بردارم حاج محمدرضا طاهری شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

حاج محمدرضا طاهری
اگر شبی ز جمالش نقاب بردارم _ واحد  حاج محمدرضا طاهری شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

حرم آتیش و دلم آتیش حاج محمدرضا طاهری شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

حاج محمدرضا طاهری
حرم آتیش و دلم آتیش  حاج محمدرضا طاهری شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

علمدار بزار باز لوای حرم و رودوشت حاج محمدرضا طاهری شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

حاج محمدرضا طاهری
علمدار بزار باز لوای حرم و رودوشت _ روضه  حاج محمدرضا طاهری شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

داری میری بابا حاج محمدرضا طاهری شب هشتم محرم 96/07/6

حاج محمدرضا طاهری
داری میری بابا _ زمینه حاج محمدرضا طاهری شب هشتم محرم 96/07/6

علی جان خودم رو با زانو حاج محمدرضا طاهری شب هشتم محرم 96/07/6

حاج محمدرضا طاهری
علی جان خودم رو با زانو _ روضه حاج محمدرضا طاهری شب هشتم محرم 96/07/6

دلم می خواست منم که هفت سالم شد حاج محمدرضا طاهری شب هفتم محرم 96/07/5

حاج محمدرضا طاهری
دلم می خواست منم که هفت سالم شد  _ واحد حاج محمدرضا طاهری شب هفتم محرم 96/07/5

ای طفل رباب لالایی حاج محمدرضا طاهری شب هفتم محرم 96/07/5

حاج محمدرضا طاهری
ای طفل رباب لالایی _ زمینه حاج محمدرضا طاهری شب هفتم محرم 96/07/5

صفحه‌ها